Økologi på Bornholm > Artikler > Den økologiske automekaniker

Den økologiske automekaniker

Af: Anne Mette Qvist Harteg

Man kan godt være automekaniker og økologisk landmand på samme tid. Det er i hvert fald Palle Sonne på Udmarksvej i Rutsker. Her driver han virksomheden ”Nyholm Auto” og dyrker sine små 20 tønder land i forståelse med naturen.

Lige ovenfor Helligpeder finder man det autoværksted i Danmark, der har den smukkeste udsigt. Fra værkstedsporten skuer øjet ud over grønne marker og en livlig og blågrå Østersø. Længst borte, hvor himmel møder hav, anes svage konturer af den sydskånske kyst. Under de tunge efterårsskyer, på markerne omkring Palles ejendom, lyser spæde lysegrønne spirer op i en blanding af græs og kløver. Om en måneds tid er de pløjet ned i mulden, hvor de vil fungere som grøntgødning.

Palle har aldrig boet andre steder end her på Nyholm. Faktisk er han fjerde generation på bakketoppen. Han overtog husmandsstedet i 2000, da hans forældre flyttede til Allinge. Priserne på økologisk korn var gode og på opfordring fra en kammerat, der selv havde økologisk jordbrug, omlagde Palle til økologisk brug i 2001.

For at få statsstøtte bandt han sig til at satse på økologien for en periode på fem år. Som alle andre måtte han dyrke økologisk i to år, før han kunne få grønt lys til at sælge sine produkter som økologiske varer. Allerede året efter var priserne på økologiske afgrøder faldet, og den økonomiske gevinst var ikke længere det bærende incitament. Da den første femårige periode udløb sidste år, stod Palle derfor også lidt ved en skillevej. Skulle han vælge at gå tilbage til konventionelt brug, eller skulle han fortsætte med økologien?

Palle valgte at fortsætte ad den økologiske vej. Og i år har han for første gang opnået, hvad han betragter som en god fortjeneste sammenlignet med, hvad han kunne have opnået ved konventionelt brug.

Når foråret atter kommer, spreder Palle gylle ud på sine marker. Før var naboen også økolog, og Palle brugte økologisk gylle derfra. Nu er han afhængig af den konventionelle gylle, som han har adgang til. Så sår han sin hvede, byg eller ærter. Der bliver hverken sprøjtet mod ukrudt eller kørt kunstgødning ud. Men det er heller ikke nødvendigt.

For at bekæmpe ukrudtet laver Palle såkaldte udlæg i markerne. Det betyder, at når han sår kornet, så sår han også en græsblanding. Kornet vokser op før græsset, og græsblandingen udkonkurrerer ukrudtet. Når kornet høstes, står græsset tilbage og glædes over atter at se solens lys. Det er forklaringen på, at Palles marker står så smukt lysegrønt en sen efterårsdag som i dag.

Udbyttet sælger Palle Sonne til Bornholms Andels Foderforening (BAF). Alt går til dyrefoder. - Jeg kan ikke sælge det til Bornholms Valsemølle, for der mangler man lagerplads og jeg har ikke selv mulighed for at opbevare og tørre kornet, forklarer Palle. Han kunne godt tænke sig, at BAF og valsemøllen kunne samarbejde om at opbevare økologisk korn, så små avlere som han selv også kunne levere til fødevareproduktion.

Også i sit værksted gør Palle meget ud af, at alt foregår med omtanke for miljøet. Først og fremmest har han et effektivt sorteringssystem af alle affaldsprodukter. Al spildolie bliver opsamlet i særlige dunke og sendt til genraffinering. Kemikalierester bliver sendt til destruktion. Skrotjern bliver sendt til genanvendelse. Brugte dæk genbruges eller sendes til genanvendelse. Her er ingen ophobninger af gammelt jern, udtjente akkumulatorer, tærede oliebeholdere eller andet forurenende affald.

Man behøver jo ikke gå tilbage til stenalderen, bare fordi man er miljøbevidst og gerne vil dyrke ens jord økologisk. Man behøver heller ikke være et miljøsvin, bare fordi man lever af at reparere biler.

Denne artikel er publiceret på ØkoBornholm.dk med støtte fra:

Bornholms Brand

Destination Bornholm

Artiklen har været bragt i Bornholms Tidende den 16/02 2008. Alle rettigheder tilhører Anne Mette Qvist Harteg, og indholdet eller dele af indholdet af denne side må ikke kopieres eller publiceres i noget andet medie uden indehaverens tilladelse.

Besøg Palles hjemmeside på http://www.nyholmsautoservice.dk/