Økologi på Bornholm > Artikler > En økologisk Mønstergård

En økologisk Mønstergård

Af Anne Mette Qvist Harteg

At Mønstergård ved Østermarie på det bornholmske østland skulle gå hen og blive en økologisk mønstergård, har ikke altid ligget i kortene.

Men for Thor Kure, som i dag selv ejer og driver Mønstergård, hænger brugen af jorden uadskilleligt sammen med økologi. Overbevist gennem mere end 30 års erfaring med at dyrke og opdrætte dyr i overensstemmelse med naturen og økologiske principper.

Helt fra han var lille dreng, har Thor Kure interesseret sig for jorden og måden, den blev dyrket på. Han er opvokset på Mønstergård og har fra barnsben fulgt med i forældrenes arbejde med at dyrke jorden og opdrætte dyr. Han elsker jorderne omkring Mønstergård. Skoven, markerne, moserne. Her er han født og her har han boet de sidste mange år sammen med sin Ellen og deres to, nu halvvoksne, børn. Han har så mange gode minder herfra, og får han lov at bestemme, er det også her han bliver gammel.

Én bestemt episode fra barndommen vækker dog stadig gru i hans øjne, når han fortæller. Han husker ganske tydeligt den dag, der for første gang blev kørt gift ud på Mønstergårds marker. En kæmpestor Jeep indtog gårdspladsen med en bred spreder og store dunke spændt bag på. På siden af hver dunk optrådte et uhyggeligt dødningehoved, der nok kunne få en lille dreng til at gyse. Faderens begejstring var derimod ikke til at tage fejl af. Selv ikke den klaustrofobiske maske, som han var nødt til at iføre sig, kunne ødelægge udsigten til at slippe for lange tiders bøvl med at holde markerne fri for ukrudt. I faderens øjne indeholdt dunkene med de skræmmende dødningehoveder nemlig intet mindre end et ”vidundermiddel”…

Det er efterhånden mange år siden, der sidst er kørt gift ud på jorderne omkring Mønstergård.

Den unge Thor rejste nemlig over vandet for at uddanne sig og senere vende tilbage med nye ideer og alternative dyrkningsmetoder.


I 1973 starter Thor Kure på Den Naturvidenskabelige Basisuddannelse på RUC, og det bliver startskuddet på hans interesse for økologi.

Da han i 1980 vender tilbage til Bornholm, køber han en lille landejendom i nabolaget til Mønstergård. Her eksperimenterer han nogle år med forskellige økologiske dyrkningsmetoder, stærkt inspireret og med god vejledning fra Aage Dissing, økologisk Pioneer og stifter af Landsforeningen Økologisk Jordbrug – senere Økologisk Landsforening.

I begyndelsen har faderen ikke meget respekt til overs for Thors økologiske tanker. Og faderen er ikke den eneste, som er skeptisk. Dengang, som nu er den største modstand, man møder som økolog, oftest den man møder fra sine konventionelle kolleger. Dér kan man stadig indimellem føle sig lidt ugleset, fortæller Thor med et skævt smil, men skynder sig at tilføje, at der da heldigvis efterhånden er langt imellem. Generelt synes Thor, han møder god opbakning fra sine omgivelser.

Og selvom han i svage stunder kunne have sin tvivl i starten, om hvor vidt det nu var fornuftigt og klogt at satse 100 % på økologien, og indimellem var ved at lade sig overbevise om, at han måske var en tand for naiv, så har Thor da heller aldrig ladet sig slå ud. - Jeg er udstyret med en ukuelig stædighed og min vision har fra starten været stærk. Lige meget hvor mange kvaler, der er stødt til undervejs, har jeg målbevidst arbejdet videre. Som årene er gået, er min tro på økologien kun blevet stærkere. Det er dette her, som føles rigtig. Dette her, som gør mig lykkelig.

For Thor er lykkelig. Det ligefrem lyser ud af ham, som han går omkring der blandt sin Limousiner, der så sent som i aftes er hentet hjem fra skov og eng.


For Thor fungerer de økologiske principper kun, hvis man går 100% ind i det. For ham er der ingen middelveje. Det er enten eller. - Der skal ikke være nogen chancer for fusk, understreger han. - Problemet er, at vi ikke ved, hvad det er vi lukker op for, hvis vi tillader os selv den mindste smule brug af fx GMO. Grænserne mellem hvad der er økologisk, og hvad der ikke er, bliver udflydende. Man bevæger sig ud på et skråplan.

Den økonomiske støtte til økologisk omlægning tilbage i 1990’erne førte desværre også i nogle tilfælde til det, Thor vil betragte som misbrug af økologi-begrebet. Mange såkaldte udøvende økologer fandt forskellige mere eller mindre reelle måder at omgås de økologiske principper på.

Senere opgav mange af disse ”støtte-økologer” da også deres projekter igen og vendte tilbage til konventionelt landbrug. Men sådan noget kan godt ærgre Thor Kure; - Det er så nemt at påberåbe sig de rigtige tanker, men hvad hjælper det, hvis ikke man fører det helhjertet ud i praksis?

Selv overtog Thor Mønstergård efter sine forældre i 1998 og omlagde hele bedriften til økologisk produktion.


Tror man på økologien, er man overbevist i både hjerne og hjerte. Så både dyrker man sine marker og opdrætter man sine dyr efter rene økologiske principper. Det mener i hvert fald Thor Kure. Han kunne heller ikke et øjeblik drømme om f.eks. at kombinere sin økologiske kornproduktion med konventionelt dyreavl.

Der er dog et enkelt område, hvor han og andre lokale økologer har set sig nødsaget til at indgå et kompromis. Da der indtil videre kun er økologisk dyrehold i meget lille målestok på øen, har man været afhængig af en vis portion konventionel gylle til at gøde de økologiske marker. Man aner en slet skjult ærgrelse hos Thor Kure, når han fortæller om det. Han så nemlig helst,  at man kunne klare sig helt uden brug af produkter fra det konventionelle landbrug. Derfor arbejder han da også selv på at trappe helt ned på brugen af den konventionelle gylle.

Til gengæld er der ingen kompromiser overhovedet, når det gælder ukrudtsbekæmpelse. For markerne giver så udmærket udbytte uden. Det lader sig bl.a. gøre ved, at han tilpasser sædskiftet på markerne, så han f.eks. ikke sår vinterafgrøder efter kløver, og ved at han venter med at så til så sent på året, at jorden er blevet tilpas kold. På den måde sikrer han sig, at ukrudtet ikke kommer for godt i gang. Til gengæld får afgrøderne tid til at vokse sig store nok i foråret til at skygge for det spirende ukrudt og dermed holde det nede.

På den måde spiller en velgennemtænkt strategi en afgørende rolle i økologisk jordbrug. Alting skal foregå i rette rækkefølge og indpasses i forhold til, hvordan naturen fungerer. Som økolog, kan du ikke bare kigge ud ad vinduet og se at ”hov nu kører naboen ud, så er det ved at være tid til at så” osv.

- Når du dyrker økologisk, foregår det i et anderledes og mere intenst samspil med naturen. En holistisk tilgang er væsentlig. Du er nødt til at tænke hvert enkelt dyr, hver enkelt jordlod og hver enkelt afgrøde ind i en større sammenhæng, pointerer Thor Kure.

- Det er dér hele udfordringen ligger, smiler han. - Men det er også det, som gør det sjovt!

For ham vil det aldrig komme på tale at omlægge til konventionelt brug; - Bliver jeg en dag tvunget til at skippe økologien, vil jeg hellere skippe mit landbrug, siger han uden tøven.

Der er ved at være ”oppe over” med nogle af kvierne, som snart skal kælve for første gang. Derfor må de hjem til Mønstergård, hvor Thor kan holde øje med, at alt går som det skal. Det gør det for det meste. Thor er selv ”fødselshjælper”. Kun hvis han kan mærke, at kalven er for stor, må han tilkalde en dyrlæge. Foto: Anne Mette Qvist Harteg

Ude i skoven er en enkelt kvie ladt tilbage. Den havde ikke rigtig lyst til at komme hjem i aftes. Thor prøver vha. lidt korn og venlige ord at lokke den op i den dertil indrettede vogn… Men nej, det må vente lidt endnu, konstaterer han uden synlige tegn på utålmodighed … Både hans afslappede bevægelser og den venlige tålmodige stemme, når han sludre med køerne, afslører at Thor er i sit rette element. Foto: Anne Mette Qvist Harteg

Nede i Ølene går endnu to dyr. Heller ikke de har fået nok af deres vante smukke omgivelser og den gode plads. Måske vil de med hjem i aften… Foto: Anne Mette Qvist Harteg


Fakta om Mønstergård:
Omlagt til økologisk brug 1998
I alt 220 ha ejede og forpagtede arealer, heraf:
120 ha dyrkede arealer.
100 ha græs- og naturarealer, bl.a. i naturreservatet Ølene og naturarealerne omkring Bastemose og Svinemose
100 limousinekvæg svarende til 40-50 moderdyr med opdræt

Afgrøder:
Græsfrø-Timothe
Rajgræs
Brødkorn: Vårbyg og rug
Oldtidskorn: Spelt, durum, enkorn , emmer
Kornet afsættes lokalt til Bornholms Valsemølle

Det økologiske kød fra Mønstergård sælges direkte til restauranter og private forbrugere, men afhentes hos Håndværksslagteren. Prisen som alt inklusivt ligger på ca. 70 kr./kg. konkurrerer derfor flot med supermarkedernes tilbud fra køledisken. Læs mere på http://www.moenstergaard.dk

Denne artikel er publiceret på ØkoBornholm.dk med støtte fra:

Bornholms Brand

Destination Bornholm

Artiklen har været bragt i Bornholms Tidende den 16/11 2007. Alle rettigheder tilhører Anne Mette Qvist Harteg, og indholdet eller dele af indholdet af denne side må ikke kopieres eller publiceres i noget andet medie uden indehaverens tilladelse.